Allergie

-24% Homedi - Cetirizine Eg Comp 7 X 10mg
Cetirizine EG Tabl 7X10Mg
€ 4,14 3,15
-24% Homedi - Cetirizine Eg Comp 20 X 10mg
Cetirizine EG Tabl 20X10Mg
€ 6,84 5,20
-24% Homedi - Cetirizine Eg Comp 50 X 10mg
Cetirizine EG Tabl 50X10Mg
€ 10,46 7,95
-24% Homedi - Cetirizine Eg Comp 100 X 10mg
Cetirizine EG Tabl 100X10Mg
€ 14,79 11,24
Homedi - Cetirizine Sandoz comp 100 X 10mg
Cetirizine Sandoz comp 100 X 10mg
14,59
Homedi - Cetirizine Sandoz Comp 20 X 10mg
Cetirizine Sandoz Comp 20 X 10mg
7,32
Homedi - Cetisandoz Sandoz Comp 50 X 10mg
Cetisandoz Sandoz Comp 50 X 10mg
10,46
Homedi - Cetisandoz Sandoz Comp 7 X 10mg
Cetisandoz Sandoz Comp 7 X 10mg
4,14
-24% Homedi - Levocetirizine Eg 5mg Filmomh Tabl 10
Levocetirizine EG 5 Mg Filmomh Tabl 10
€ 4,98 3,78
-24% Homedi - Levocetirizine Eg 5mg Filmomh Tabl 100
Levocetirizine EG 5 Mg Filmomh Tabl 100
€ 14,79 11,24
-24% Homedi - Levocetirizine Eg 5mg Filmomh Tabl 20
Levocetirizine EG 5 Mg Filmomh Tabl 20
€ 7,32 5,56
-24% Homedi - Levocetirizine Eg 5mg Filmomh Tabl 100
Levocetirizine EG 5 Mg Filmomh Tabl 40
€ 9,46 7,19
-24% Homedi - Loratadine Eg 10mg Tabl 10 X 10mg
Loratadine EG 10 Mg Tabl 10 X 10 Mg
€ 6,83 5,19
-24% Homedi - Loratadine Eg 10mg Tabl 30 X 10mg
Loratadine EG 10 Mg Tabl 30 X 10 Mg
€ 10,03 7,62
-24% Homedi - Loratadine Eg 10mg Tabl 100 X 10mg
Loratadine EG 10 Mg Tabl 100 X 10 Mg
€ 17,95 13,64