Privacy & cookies

Artikel 1 Algemeen

Apotheek Lamoot NV die in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven staat onder het nummer BE 0430 019 212 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de websites www.homedi.be , www.homedi.nl , www.homedi.fr

Apotheek Lamoot NV leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

Artikel 2 Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die je ons meedeelt

In het aanmeldingsformulier op de website: IP-adres, e-mailadres, wachtwoord (geëncrypteerd), geslacht, naam, voornaam, straat, huisnummer, bus, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer(s), geboortedatum, voorkeuren inzake nieuwsbrief, en eventueel relevante gezondheidsinformatie die u ons heeft verstrekt.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies waarvoor we verwijzen naar onze cookie policy.