Artikel 1 Identiteit van de verkoper
 

De online farmacie van apotheek Lamoot NV (hierna vernoemd “Homedi”) biedt haar klanten de mogelijkheid om hun producten online aan te kopen en thuis te laten leveren door een lid van het apotheekteam binnen een gedefinieerde straal rond de apotheek en door een externe koeriersdienst buiten deze straal. De identiteit van Homedi:

Homedi | apotheek Lamoot NV

Brugseweg 2d

8900 Ieper

België

 

Apotheker-titularis: Apr. Sebastiaan Lamoot

Mail: hallo@homedi.be

Telefoonnummer: +32 (0)57 20 08 55

Ondernemingsnummer: BE 0420.019.212

Bankrekeningnummer: BE13 1325 4772 9739

 

Artikel 2 Toepasselijkheid & Voorwaarden
 

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het volledige aanbod van de verkoper (Homedi | apotheek Lamoot nv) aan iedere consument die op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.

Homedi biedt momenteel enkel leveringen aan in België en Nederland.

De consument moet minstens 18 jaar oud zijn. Aan minderjarige consumenten wordt gevraagd om de bestelling door een ouder of voogd te laten plaatsen. Bij twijfel of de consument weldegelijk meerderjarig is, kan de bestelling geweigerd worden.

Het plaatsen van de bestelling betekent het aanvaarden van de algemene verkoopsvoorwaarden die ten allen tijde digitaal beschikbaar zijn.

Voorafgaand aan het afronden van de bestelling wordt uitdrukkelijk gevraagd om de algemene voorwaarden te aanvaarden. Deze kunnen worden geraadpleegd alvorens de betaling af te ronden.

 

Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling
 

Op de online farmacie Homedi, zijn alle apotheekproducten verkrijgbaar met uitzondering van veterinaire geneesmiddelen en voorschriftplichtige geneesmiddelen voor humaan gebruik.

Beperkingen in geldigheidsduur of aanbodspecifieke voorwaarden worden uitdrukkelijk vermeld.

Het aanbod wordt zo nauwkeurig mogelijk beschreven alsook het verloop van de bestelling.

De beschrijving en fotografisch materiaal worden toegepast om de consument zo waarheidsgetrouw als mogelijk te laten aankopen. Bij eventuele duidelijke menselijke vergissingen behoudt Homedi het recht om de bestelling te weigeren.

De bestelling is compleet en de overeenkomst met Homedi is definitief van zodra voor de betalingstransactie met krediet-of debetkaart de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen is. Betalingsmogelijkheden kunnen digitaal worden geraadpleegd op www.homedi.be. Homedi behoudt het recht om iedere bestelling te weigeren of te annuleren.

Producten kunnen worden aangekocht door via het icoontje van het apothekerszakje het product toe te voegen aan het winkelmandje. Nadien wordt er gevraagd om de contactgegevens en facturatiegegevens in te geven. Vervolgens kan de wijze van levering worden gekozen. Dit is ofwel een afhaling in één van de afhaalpunten ofwel een levering aan huis in de hieronder weergegeven gemeenten. In de laatste stap wordt een overzichtspagina weergegeven en kan de betaling worden bevestigd. Een bevestiging wordt weergegeven wanneer de aankoop definitief is.

Kortingscodes kunnen worden ingegeven in de tweede stap van het bestelproces. Deze zijn algemeen niet geldig op geneesmiddelen. Afhankelijk van het type van kortingscode kan deze éénmalig of recurrent gebruikt worden.

 

Artikel 4 Retours
 

Goederen of diensten aangekocht bij Homedi worden algemeen niet teruggenomen. De wetgever laat het niet toe om geneesmiddelen en medische hulpmiddelen terug te nemen die de apotheekketen verlaten hebben. Het overige aanbod (verzorgingsproducten, parafarmacie, …) worden om hygiënische redenen ook niet teruggenomen.

Uitzonderingen hierop kunnen zijn: duidelijke eventuele defecten aan de aangekochte goederen die duidelijk geen verband houden met een onjuist gebruik. Defecten of breuk die duidelijk zijn aangebracht door het transport. Tekortkomingen in grootte van het aangekochte product.

Bij een bovenvernoemde correcte reden van een retour dient de consument dit te vermelden en te staven via hallo@homedi.be binnen de 7 kalenderdagen na de datum van de aankoop. Na onderling contact zullen de instructies voor de retour volgen.

Incorrect ontvangen retours worden verzameld voor een collectieve vernietiging door een bevoegd afvalwerkend bedrijf.

 

Artikel 5 De prijs
 

Prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven, indexeringen, promoties,… worden automatisch geüpdatet ’s nachts. Prijzen worden steeds geafficheerd inclusief BTW, belastingen, taksen en diensten. De enige variabele kost die kan worden weergegeven is de eventuele verzendkost en is afhankelijk van de postcode van de consument. Deze bijkomende kost wordt steeds duidelijk weergegeven voordat de aankoop definitief wordt geplaatst.

 

Artikel 6 Betaling
 

Enkel betalingen die worden ontvangen via de betaalmodules op de website kunnen aanvaard worden. De betalingen worden verwerkt via Mollie B.V.

Indien een betaling niet zou aanvaard worden, wordt hiervoor per mail verwittigd.

De veilige online betaling en de GDPR wetgeving worden gewaarborgd door SSL technologie. Hiervoor is geen bijkomende software vereist.

 

Artikel 7 Conformiteit en Garantie
 

Homedi garandeert dat de aangeboden goederen beantwoorden aan de normale verwachtingen rekening houdend met de beschrijving en fotografisch materiaal dat weergegeven wordt op de productpagina. Ook bestaat de garantie dat de goederen voldoen aan alle bestaande wetgeving.

Voor het leveren van (gebruiks)-goederen wordt de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar gehanteerd indien het product niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Homedi | apotheek Lamoot NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet naleven van wetgeving die van kracht is in het land van ontvangst. De aansprakelijkheid is gelimiteerd tot de waarde van de desbetreffende bestelling.

 

Artikel 8 Levering en uitvoering
 

Goederen en diensten worden geleverd op het opgegeven leveradres of gewenste afhaalpunt. Voor volgende postcodes in een straal rond Ieper wordt de levering uitgeoefend op een ecologische wijze door een lid van het apotheekteam zonder leveringskost. Met uitzondering van deze postcodes wordt de levering uitbesteed aan een externe koeriersdienst.

 

8900 Brielen

8900 Dikkebus

8900 Sint-jan

8902 Hollebeke

8902 Voormezele

8902 Zillebeke

8904 Boezinge

8904 Zuidschote

8906 Elverdinge

8908 Vlamertinge

8900 Ieper

8970 Poperinge

8970 Reningelst

8972 Krombeke

8972 Proven

8972 Roesbrugge-haringe

8978 Watou

8950 Heuvelland

8950 Nieuwkerke

8951 Dranouter

8952 Wulvergem

8953 Wijtschate

8954 Westouter

8956 Kemmel

8958 Loker

8920 Langemark-Poelkapelle

8920 Bikschote

8920 Langemark

8920 Poelkapelle

8980 Zonnebeke

8980 Beselare

8980 Geluveld

8980 Passendale

8980 Zandvoorde

8640 Vleteren

8640 Oostvleteren

8640 Westvleteren

8640 Woesten

8957 Mesen

 

Bij een bestelling van een voorradig product met een levering in één van de gemeentes met bovenstaande postcode, wordt de slagzin “voor 15u besteld, is dezelfde dag ontvangen” gehanteerd. Wanneer een artikel niet in stock is, wordt de consument hiervan per mail op de hoogte gesteld met een voorziene leveringstermijn.

In een andere gemeente dan bovenstaande postcodes, wordt een bestelling ontvangen voor 15u, dezelfde dag nog aangeboden aan de externe koeriersdienst. Homedi bevestigt deze afgifte per mail met een weergegeven trackingscode. Homedi ziet erop toe dat een uiterst snelle levering wordt gewaarborgd en kan hiervoor de keuze van koersdienst laten afhangen.

Indien een bestelling niet tijdig kan geleverd worden, wordt de consument hier steeds van verwittigd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Indien dit niet het geval zou zijn, kan kosteloos worden afgezien van de bestelling. In diengevalle wordt binnen de 30 kalenderdagen het bedrag terugbetaald.

Verzendingen zijn steeds op risico van Homedi. De consument hoeft zich geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan tijdens de verzending. In geval van incorrecte retours van producten, is de consument echter verantwoordelijk voor het transport.

De consument wordt geacht de ontvangen goederen onmiddellijk te controleren. In geval van beschadigen tijdens transport of niet overeenstemmende artikelen in de bestelling, dient dit asap te worden medegedeeld per mail (hallo@homedi.be) binnen de 3 dagen en teruggezonden worden binnen de 7 kalenderdagen.

In geval van een levering door een externe koeriersdienst, wordt rekening gehouden met de trackinggegevens van deze partij. Bij een geregistreerde aflevering op het opgegeven leveradres, is er geen compensatie van Homedi verschuldigd. De aansprakelijkheid van Homedi blijft ten allen tijde beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan aangetoond dat ze niet werden ontvangen door de consument.

 

Artikel 10 Overmacht
 

In geval van overmacht is het voorbehouden aan Homedi om de verplichtingen niet na te komen. Deze kunnen opgeschort worden voor de duur van de overmacht ofwel definitief ontbonden worden.

Onder de definitie van overmacht valt elke omstandigheid buiten de wil en controle die de nakoming van de verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Niet-limitatieve vormen van overmacht kunnen zijn: brand, stakingen, energiepannes, telecomstoringen, netwerkstoringen, foutieve protocolinstellingen, wijzigingen in standard operating procedures, tijdelijk niet beschikbaar zijn van hard- en/of software, niet tijdige levering van toeleveranciers of derde partijen.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid
 

Het aanbod van niet-voorschriftplichtige medicatie op de online farmacie Homedi, dient met voorzichtigheid gebruikt te worden. Het innemen van deze geneesmiddelen dient op advies van uw behandelende (para)medicus te gebeuren.

Homedi houdt informatie met betrekking tot de voorgaande bestellingen om logistieke doeleinden. Niet limitatieve waarschuwingen zoals bevraging over bijwerkingen, dosiscontrole, mogelijke interacties door een apotheker van apotheek Lamoot NV zijn mogelijk maar niet systematisch. Bij twijfels adviseren wij steeds om contact op te nemen met één van onze apothekers of uw behandelende (para)medicus te consulteren. Dit om de volledige medische achtergrond in acht te kunnen nemen.

Bij eventuele twijfels over het gebruik van uw niet-voorschriftplichtige medicatie, adviseert apotheek Lamoot NV om niet over te gaan tot uw bestelling en vooreerst advies in te winnen van een (para)medicus. De regelgeving en deontologie van het apothekersberoep impliceert ook het mogelijk weigeren van bepaalde bestellingen volgens het inschattingsvermogen van de apotheker-titularis.

De aansprakelijkheid van apotheek Lamoot NV, hierna vernoemd Homedi, is steeds beperkt tot het bedrag van de aangekochte producten.

De consument wordt steeds gewezen op het belang van het aandachtig lezen van patiëntenbijsluiters van aangekochte geneesmiddelen. Deze worden door de fabrikant toegevoegd aan de producten. Deze informatie dient door de consument gerespecteerd te worden.

Een correcte en mooie voorstelling van de producten wordt bij Homedi hoog in het vaandel gedragen. Homidi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor menselijke vergissingen of nalatigheden in de presentatie van de te koop aangeboden producten. De afbeeldingen op de website worden indicatief weergegeven en zijn geen bindende voorwaarde. Een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een product in vergelijking met de afbeelding op de website kan nooit worden ingeroepen.

Noch apotheek Lamoot NV, noch de verantwoordelijke apotheker kan aansprakelijk gesteld worden voor welke schade ook als gevolg van een slecht gebruik van de aangekochte producten.

Noch apotheek Lamoot NV, noch de verantwoordelijke apotheker kan aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen in producten aangebracht door de fabrikant.

Noch apotheek Lamoot NV, nog de verantwoordelijke apotheker kan aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van externe sites waarnaar verwezen wordt op de website van Homedi.

 

Artikel 12 Intellectuele eigendom
 

Homedi® is als geregistreerd merk, samen met de vormgeving op de website, het logo, de slagzin en campagnebeelden eigendomsrecht van apotheek Lamoot NV. De logo’s, teksten, foto’s, namen en de communicatie op de website van Homedi met uitbreiding zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van de fabrikanten of toeleveranciers.

Het is uitdrukkelijk verboden om gebruik te maken en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 13 Klachtenregeling en geschillen
 

Homedi streeft naar 100% tevredenheid bij al hun klanten. Indien er toch klachten over bepaalde zaken zouden zijn, kan je contact opnemen via het mailadres hallo@homedi.be. De klacht wordt binnen de 7 dagen behandeld.

Op alle afgesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr